Enllaços

En aquesta secció us volem facilitar enllaços d’interès general i també aquells més rellevants relacionats amb les activitats dels components del despatx.

També afegim aquells relacionats amb tasques administratives, oficina i de tractament i enviament de fitxers.

📶 Índex enllaços

⊕ Ens Públics

> Generalitat de Catalunya

> Butlletins i diaris oficials

⊕ Arquitectura

> Col·legis professionals

> Urbanisme

⊕ Utilitats

> Cartografia i mapes

> Informàtica i noves tecnologies

índex 📶

Ens públics

índex 📶

Generalitat de Catalunya:

índex 📶

Arquitectura

logo Tectònica

Tectònica

logo HIC Arquitectura

Hic Arq

logo Plataforma Arquitectura

Plataforma Arquitectura

índex 📶

Col·legis professionals:

logo enginyers camins

Enginyers Camins

logo col·legi Arquitectes

Arquitectes

logo Enginyers Industrials

Enginyers Industrials

logo col·legi Enginyers Tècnics i Industrials

Enginyers Tecnics

logo Col·legi Aparelladors

Aparelladors, Arq. Tecnics, Eng. d’Edificació de Barcelona

col·legi advocats

Advocats

índex 📶

Urbanisme:

logo Urba Web

índex 📶

Utilitats

índex 📶

Cartografia i mapes:

icona Institut cartogràfic i geològic de Catalunya

Institut Cartogràfic de Catalunya

logo google maps

Google maps

logo MS Bing

Microsoft live maps

logo MS Bing

Bing maps 3d

Ombra del planeta

icona coordenades UTM

Coordenades UTM en google maps

logo GML Visor

GMLVisor visor GML online de parcelas y edificios

logo National Geographic

Maps – National Geographic

índex 📶

Informàtica i noves tecnologies:

logo wiki how

Guies d’informàtica i ofimàtica, i d’altres.

logo Softcatalà

Software, complements i utilitats en català.

logo wwwhatsnew

Article wwwhatsnew de Ezgif

Per crear i editar GIFs animats online de forma avançada.

logo EzGif

Ezgif, software

Compressió d’arxius online

logo wecompress

Eina per comprimir arxius.

logo smallpdf

Eines online per treballar amb arxius .pdf .

logo weTransfer

Per enviar carpetes/arxius de gran tamany per internet.