Condicions Legals

Condicions Legals

📶 Índex

📑 Avís Legal

Titularitat de la Web

Usuaris i Autors

Protecció de dades

Propietat Intel·lectual

Legislació aplicable

🍪 Política de Cookies

Què és una *cookie?

Quins tipus de cookies hi ha?

Quines són les cookies que utilitza aquesta Web?

🔑 Política de Privacitat

índex 📶

Avís Legal

Titularitat de la Web

El titular d’aquesta pàgina Web és la persona Miquel *Fané, amb CIF 38752617D. El domicili social està a Arenys de Mar, carrer Antoni Torrent, 19. Baixos . El correu electrònic és dctossol@dctossol.cat. D’ara endavant, se la denominarà DC *Tossol.

Usuaris i Autors

El que utilitzi aquesta Web tindrà, a l’efecte del present Avís Legal, la condició de “Usuari”.

Igualment, en el present Avís Legal es denominarà “autor” o “autors” als autors dels articles publicats.

Protecció de dades

Els Usuari o els autors que facilitin dades de caràcter personal a través d’aquesta pàgina Web queden informats i consenten la incorporació d’aquestes dades als fitxers de DC *Tossol per al seu tractament a fi de contactar amb el remitent de la informació, donar resposta a la seva petició o consulta, i fer un seguiment posterior. En cas de facilitar-se dades de tercers, és responsabilitat de l’usuari o autor haver-los informat prèviament de tot el que es disposa en aquesta clàusula i obtenir el seu consentiment.

L’Usuari és responsable que la informació que proporcioni a través d’aquesta Web sigui certa. L’Usuari serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni i dels perjudicis que això causi a DC *Tossol o a tercers.

La navegació per aquesta Web pot implicar el registre de cookies amb la finalitat de facilitar la seva funcionalitat. L’usuari té la possibilitat d’impedir la generació de cookies mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador. No obstant això, DC *Tossol no es responsabilitza que la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament de la pàgina.

L’Usuari pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud escrita i signada en la qual es contingui la següent informació: nom, cognoms, domicili a l’efecte de notificacions, fotocòpia del DNI o Passaport, i petició en què es concreta la sol·licitud. L’escrit haurà de remetre’s a c/ Antoni Torrent, 19. Baixos. 08350 Arenys de Mar, Barcelona.

Propietat Intel·lectual

Els drets d’explotació de tots els articles d’aquesta Web són propietat de DC *Tossol i dels seus respectius autors, de forma compartida. Els autors que enviïn els seus articles a DC *Tossol per a ser publicats en aquesta Web consenten la cessió dels drets d’explotació d’aquests articles a *Picón i Associats Advocats. Una vegada publicats els articles en aquesta Web, els autors no podran publicar els seus articles en altres plataformes o mitjans, ja analògiques, ja digitals, sense autorització de DC *Tossol. DC *Tossol es reserva el dret a proposar als autors modificacions als articles publicats; en cas de proposar una modificació, els autors podran acceptar-la o no publicar els seus articles d’aquesta Web. En tot cas, DC *Tossol no té per què compartir les opinions i comentaris manifestades en els articles d’aquest Blog.

Queda prohibit qualsevol ús d’aquesta Web que tingui com a finalitat o produeixi com a resultat la lesió de béns, drets o interessos de DC *Tossol, dels seus clients o proveïdors o de tercers. Tot Usuari o Autor haurà d’abstenir-se de:

Reproduir, copiar, distribuir, posar a la disposició de tercers, comunicar públicament, transformar o modificar els continguts d’aquesta Web, excepte en els casos contemplats en la llei o expressament autoritzats per DC *Tossol o pel titular d’aquests drets
Reproduir o copiar per a ús privat els articles existents en aquesta Web, així com comunicar-los públicament o posar-los a la disposició de tercers quan això comporti la seva reproducció
Extreure o reutilitzar la totalitat o una part substancial dels articles d’aquesta Web. En qualsevol cas, s’exceptua de l’anterior la utilització o reproducció de continguts o articles que sigui expressament autoritzada per DC *Tossol.
Qualsevol persona que vulgui introduir enllaços a aquesta Web ha de complir les condicions següents:

No podran establir-se *frames o marcs de qualsevol tipus que envoltin la Web o permetin visualitzar-la a través d’adreces d’Internet diferents o conjuntament amb continguts aliens a aquesta Web, de manera que produeixi, o pugui produir, error o confusió en els usuaris sobre la procedència del servei o el seu contingut, impliqui un acte de comparació o imitació deslleial, serveixi per a aprofitar la reputació, marca i prestigi de DC *Tossol o els seus clients o es faci de qualsevol altra manera que estigui prohibit per la Llei.
Des de la pàgina que realitzi l’enllaç no podrà efectuar-se cap mena de manifestació falsa o inexacta sobre DC *Tossol, sobre la qualitat dels seus serveis o sobre els seus proveïdors, empleats o clients.
El remitent no podrà utilitzar la marca o qualsevol altre signe distintiu de DC *Tossol dins de la seva pàgina Web, excepte en els casos autoritzats per la llei o permesos expressament per DC *Tossol.
La pàgina que estableixi l’enllaç haurà d’observar la legalitat vigent i no podrà disposar d’o enllaçar amb continguts il·lícits, nocius, contraris a la moral i als bons costums, que produeixin o puguin produir la falsa idea que DC *Tossol recolza o dona suport a les idees, manifestacions o actuacions del remitent o que resultin inadequats en relació amb l’activitat desenvolupada per DC *Tossol i els seus clients, tenint en compte els continguts i la temàtica general de la pàgina Web on s’estableixi l’enllaç.

Legislació aplicable

El present Avís Legal es regeix íntegrament per la legislació espanyola. L’usuari es compromet a fer un ús correcte d’aquesta Web de conformitat amb la Llei, amb el present Avís Legal, així com amb les altres condicions, reglaments i instruccions que, en el seu cas, poguessin ser aplicable.

índex 📶

Política de Cookies

Què és una *cookie?

Una *cookie és un fitxer que es descarrega en el seu ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què s’utilitzi el seu equip, poden servir per a reconèixer-lo.

No obstant això, aquests mitjans només obtenen informació relacionada amb el nombre de pàgines visites, la ciutat a la qual està assignada l’adreça IP des de la qual s’accedeix, el nombre de nous usuaris, la freqüència i reincidència de les visites, el temps de visita, el navegador o l’operador o tipus de terminal des del qual es realitza la visita. En cap cas s’obtenen dades sobre el nom, cognoms, adreça postal o altres dades anàlogues de l’usuari que s’ha connectat.

Quins tipus de cookies hi ha?

​Les cookies poden ser pròpies o de tercers. Les pròpies són aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini gestionat pel propi editor de la Web, des del qual es presta el servei sol·licitat per l’usuari. Les cookies de tercer són aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini que no és gestionat per l’editor, sinó per una altra entitat que tracta les dades obtingudes través de les cookies.

A més, les cookies poden ser de sessió o persistents. Les primeres són un tipus de cookies dissenyades per a recaptar i emmagatzemar dades mentre l’usuari accedeix a una pàgina web. Les persistents són un tipus de cookies que fa que les dades segueixin emmagatzemats en el terminal i puguin ser accedits i tractats durant un període definit pel responsable de la *cookie, que pot anar d’uns minuts a diversos anys.

Quines són les cookies que utilitza aquesta Web?

Aquesta Web utilitza un tipus de cookies de tercer que són denominades “cookies d’anàlisis”. Són cookies que, ben tractades per nosaltres, bé per dites terceres, ens permeten quantificar el nombre d’usuaris i examinar la seva navegació, podent així realitzar el mesurament i anàlisi estadística de la utilització de la Web que fan els usuaris. Tot això es fa amb la finalitat de millorar els continguts de la Web i prestar un millor servei a través d’ella.

L’aplicació que s’utilitza per a aquesta fi és Google *Analitycs, que pertany a Google. A més, aquesta empresa pot utilitzar les dades obtingudes per a millorar els seus propis serveis i per a oferir serveis a altres empreses. Pot fer clic en el següent link per a obtenir més informació: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage.

Pot vostè permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del seu navegador. Pot trobar informació sobre com fer-ho, en relació amb els navegadors més comuns, en els links que s’inclouen a continuació:

Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
Firefox: http://support.mozilla.org/es/products/firefox/cookies
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042
L’informem, no obstant això, de la possibilitat que la desactivació d’alguna *cookie impedeixi o dificulti la navegació o la prestació dels serveis oferts a través de les pàgines Web.

índex 📶

Política de privacitat

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Miquel *Fané, amb NIF 38752617D. El domicili social està a Arenys de Mar, carrer Antoni Torrent, 19. Baixos . El correu electrònic és dctossol@dctossol.cat.

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Tractem les dades personals que ens faciliti amb els següents fins:
c) L’enviament de comunicacions comercials dels nostres productes o serveis, en cas que hagi triat aquesta opció . L’autorització per a tractar les seves dades a aquest efecte és voluntària i la seva negativa només tindria com a conseqüència el fet que vostè no rebria ofertes comercials dels nostres productes o serveis.
d) La resolució de consultes o l’elaboració de pressupostos que ens pugui sol·licitar a través dels formularis. Ens reservem el dret a atendre les consultes o peticions de pressupostos que no siguin remunerats.

Durant quant temps tractarem les seves dades?

Les dades per a l’enviament de comunicacions comercials dels nostres productes o serveis seran conservats indefinidament, fins que, en el seu cas, vostè ens manifesti la seva voluntat de suprimir-los.

Les dades facilitades per a les exclusives finalitats de resolució de consultes o elaboració de pressupostos, en cas de no voler rebre comunicacions comercials, seran conservats durant 2 anys.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La legitimació per a tractar les seves dades per a la resolució de consultes, elaboració de pressupostos i realitzar accions comercials està basada en el consentiment que se li sol·licita, podent vostè revocar-lo en qualsevol moment. La retirada d’aquest consentiment no afectarà en cap cas a l’execució del contracte, però els tractaments de dades amb aquesta fi efectuats amb anterioritat no perdran la seva licitud pel fet que el consentiment s’hagi revocat.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades no seran comunicats a terceres entitats.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que el concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollits.

En les condicions previstes en el Reglament General de Protecció de Dades, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades o la seva portabilitat, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Si vostè ha atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, té dret a retirar-lo en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En aquests supòsits deixarem de tractar les dades o, en el seu cas, deixarem de fer-ho per a aquesta finalitat en concret, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Tots els drets esmentats poden exercir-se a través dels mitjans de contacte que figuren al principi d’aquesta clàusula.

Si vostè facilita dades de tercers, assumeix la responsabilitat d’informar-los prèviament de tot el que es preveu en l’article 14 del Reglament General de Protecció de Dades, en les condicions establertes en aquest precepte.

Enfront de qualsevol vulneració dels seus drets, especialment quan vostè no hagi obtingut satisfacció en el seu exercici, pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (dades de contacte accessibles en www.agpd.es), o una altra autoritat de control competent. També pot obtenir més informació sobre els drets que li assisteixen dirigint-se a aquests organismes.